Hận đời không đối thủ
Hận mình quá tài ba
Hận trời sinh ta ra
Để ta trùm thiên hạ
Hận thế gian chưa đủ
Ta hận cả ngân hà
Cả vũ trụ bao la
Chỉ mình ta là nhất

Tác giả: Vô Đối

Đăng nhận xét Blogger

 
Top